• کافی نت گلستان
  کافی نت گلستان
  ارائه دهنده تمامی خدمات اینترنتی
  ثبت نام ، پیگیری و تغییر
 • نوبت گیری بیمارستان
  نوبت گیری بیمارستان
  نوبت گیری بیمارستان های دولتی
  و تمامی مراکز درمانی
 • خدمات دانشجویی
  خدمات دانشجویی
  ثبت نام - انتخاب واحد ، تغییر و حذف آن
  مقاله ، ترجمه ، تایپ ، تحقیق

سهولت استفاده و مدیریت حساب کاربری

مدیریت کامل حساب و سهولت در استفاده و پرداخت هزینه

پرداختی سریع با درگاه زرین پال

تمامی پرداخت های از طریق درگاه امن زرین پال صورت میگیرد