درباره ما

وبسایت سامانه خدمات اینترنتی گلستان برای ارائه خدمات غیر حضوری .

خدمات حضوری و غیر حضوری :

- ارائه کلیه خدمات اینترنتی و ثبت نام و پیگیری آن

- خدمات دانشجویی شامل : ثبت نام ، انتخاب واحد ، حذف و تغییر آن

- خدمات تایپ ، ترجمه ، تحقیق و مقاله

- نوبت گیری بیمارستان های دولتی

- صدور و پرداخت فیش بیمه تامین اجتماعی و سوابق بیمه

- مشاوره در زمینه امور اینترنتی

سهولت استفاده و مدیریت حساب کاربری

مدیریت کامل حساب و سهولت در استفاده و پرداخت هزینه

پرداختی سریع با درگاه زرین پال

تمامی پرداخت های از طریق درگاه امن زرین پال صورت میگیرد