قیمت‌ها

ردیف نوع خدمات قمیت خدمات
1  نوبت گیری بیمارستان از سایت‌های معتبر مراکز درمانی و پزشکی از 9 تا 15 هزار

 

سهولت استفاده و مدیریت حساب کاربری

مدیریت کامل حساب و سهولت در استفاده و پرداخت هزینه

پرداختی سریع با درگاه زرین پال

تمامی پرداخت های از طریق درگاه امن زرین پال صورت میگیرد